ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ seriousness ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೀರಾ… ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯಿದ್ದರೆ 'ಉರ್ವಿ' ನೋಡಿ

‘ಉರ್ವಿ’ ಎಂದರೇನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರದೀಪ್ ವರ್ಮ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ‘ಉರ್ವಿ’ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
Courtesy: eenaduindia.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com