ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ಗೆ 'ಉರ್ವಿ'…ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಖುಷಿ

ಪ್ರದೀಪ್ ವರ್ಮ ನಿರ್ದೇಶನದ `ಉರ್ವಿ’ ಚಿತ್ರ ಅಷ್ಟೇನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ.
Courtesy: eenaduindia.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com