'ಲವ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ' ಎಂದವರಿಂದ 'ಸೆಕೆಂಡು ಬಕೆಟು ಬಾಲ್ಕನಿ'

‘ಲವ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ’ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ಅರಸು ಈಗ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Courtesy: eenaduindia.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com