''ಮನಸು ಮಲ್ಲಿಗೆ''ಯ ಮನಮಿಡಿಯುವಂತ ಹಾಡು…Video

ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ‘ಸೈರಾಟ್’ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮನಸು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಾಗಿ ಅರಳುತ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗ ಚಿತ್ರದ ಸುಂದರ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಡೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
Courtesy: eenaduindia.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com