ಬಾಹುಬಲಿಯ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್

ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಮತ್ತೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿಯ ಕಟ್ಟಪ್ಪ ಸತ್ಯರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟ್.ಕನ್ನಡ, ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಂದು ಹುಚ್ಚ ವೆಂಕಟ್ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಗೆ ಆವಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಯಕ್ಡಾ ಎಂದೂ ಎಗರಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟ್.

Courtesy: Kannada News Now

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com