ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರೈ ಕೇವಲ ನಟ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ… ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಕೂಡ

ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ರೈ ಗೊತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ.. ಆದ್ರೆ “ರೈ” ಒಳಗೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕನಿದ್ದಾನೆ..
Courtesy: eenaduindia.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com