ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯೂ ಒಂದು ಕಲೆ…ಗೊಂಬೆಗಳಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಿಸಿದವರನ್ನು ಕೇಳಿ

ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಮುಂಚೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Courtesy: eenaduindia.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com