`ಪಂಟ' ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣ `ಕುಲುಕು ಕುಲುಕು …'

ಈ ವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ `ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ’ ಮತ್ತು `ವರ್ಧನ’ ಚಿತ್ರಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, `ಪಂಟ’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೇನಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ.
Courtesy: eenaduindia.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com