ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರಂತೆ ಜೆಡಿ!

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಡಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ.
Courtesy: eenaduindia.com

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com