ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೇ ಮೈಮೇಲೆಳ್ಕೊಂಡ ಯಶ್!

ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವ್ರ ಪರ್ದಾಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಥವ್ರಿಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ಸೋ ಹಂಗಿದೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನೇ ಮೈಮೇಲೆಳ್ಕೊಂಡ ಯಶ್ ಈಗ ಅದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ್ ಮುಂದೆ ಕುಂಯ್ಯೋ ಮುರ್ರೋ ಅನ್ನಲಾರಂಭ್ಸಿದಾರೆ!
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಶಾಡಿ ಜನ್ರ ಬೆಂಬಲ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೋನಡ್ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗೋಕೆರ ಹೋದ ಯಶ್ ರೀಲ್ ಹೀರೋಗಿರಿಗೂ ಸಂಚಕಾರ ತಂದ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ. ಅದು ಸಂತು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರೋ ಸಪ್ ಸಪ್ಪೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಂದಾನೇ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ಹೀಗಿರ್ವ ಆಗ ಒಂದೇ ಏಟ್ಗೆ ಬಿದ್ದ ಗೂಸಾದಿಂದ ಮದುಮಗ ಯಶ್ ಅದ್ಯಾವ್ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಅದ್ಯಾವ್ದೋ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಂ ಹಿಡ್ದು ಏಕಾಂತ ವ್ರತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಯಶ್ ಅವ್ರು ಮನಸಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ದು ಆತ್ಮ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ಕಂಡಿದ್ರು ಅಂತಾನೂ ಸುದ್ದಿ ಹರ್ಡಿದೆ. ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನ ಓಲೈಸ್ಕೊಳೋಕೆ ಹೊರ್ಟಿರೋ ಯಶ್‍ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಏಟಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗೇ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆದಂಗಿದೆ!
Source: Balkani News

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com